Humifikace

Rozklad látek v půdě spojený s tvorbou humusu (viz. pojem humus).