Podání barev

V závislosti na místě použití a účelu osvětlení by mělo umělé světlo pokud možno zaručovat správné vnímání barev (jako při přirozeném denním světle).