Tlumivka

Elektrická součástka nezbytná pro zapojení sodíkové výbojky. Slouží k omezení elektrického proudu procházejícího výbojkou na určitou mez, což eliminuje riziko zničení výbojky.