Aerobní

Proces (např. aerobní dýchání) nebo prostředí vyznačující se dostatečným množstvím molekulárního kyslíku.