PAR

Označení pro specifický úsek elektromagnetického spektra, představující tzv. fotosynteticky aktivní záření s vlnovou délkou 300-700 nm, které rostliny dokážou absorbovat a transformovat (viz. pojem fotosyntéza).

PAR není veličinou ani jednotkou, nýbrž udává, jaké množství světla, které vyprodukuje zdroj umělého osvětlení, například výbojka, je pro rostlinu reálně využitelné. Čím vyšší hodnota, tím lépe.