Spálení rostlin

Jedná se o poškození rostlin v důsledku přehnojení nebo vystavení jejich povrchu příliš vysoké teplotě a intenzitě světelného záření.