Pufr

Pufrování je proces stabilizace hodnoty pH (viz. pojem hodnota pH) namáčením sadbovacích kostek, kterého je dosaženo roztokem s upravenou hodnotou pH od 6 do 6,5 po dobu 24 hodin.