Hodnota pH

Hodnota pH vyjadřuje kyselost či naopak zásaditost vodných roztoků a v zahradničení představuje hodnotu, kterou je zapotřebí pozorně měřit pomocí pH metru. Správná hodnota pH totiž zajistí lepší růst i květ.

Stupnice od 1 (kyselé) do 14 (zásadité). Neutrální voda má pH při standardních podmínkách rovných 7. pH živného roztoku lze také účinně zvyšovat (přípravek pH up) či snižovat (přípravek pH down). Jednotliví výrobci hnojiv doporučují konkrétní hodnoty pH, které najdete v dávkovacích tabulkách. Správné pH je jedním ze základních předpokladů pro vstřebávání živin rostlinou. Před jakýmkoli zjišťováním nedostatku některých živin proto nejdříve správně zkontrolujte pH. 

Správné pH substrátu se pohybuje mezi 6.5 - 7.0. 

V případě hydroponického pěstování bývá optimální hodnota nižší, a to mezi 5.5 až 6.5.