Anaerobní

Proces (např. anaerobní dýchání) nebo prostředí, kde není přítomen vzdušný kyslík.