Chelace

Chemický proces, při kterém ionty a molekuly vytvářejí vazbu s ionty kovů. Chelace vede v konečném důsledku k volnějšímu pohybu živin, které mohou rostliny snáze a efektivněji vstřebávat pro svůj vývoj.

V pěstitelství tohoto procesu využívají i osvědčená česká hnojiva značky Jungle Indabox.