Chelátory

Chelatační činidla, neboli činidla umožňující chelaci. Příkladem jsou fulvové a huminové kyseliny. Například Vitalink Fulvic.