Ebb & Flow

Metoda "přílivu a odlivu", automatické zálivky využívaná na tzv. EB stolechDeska stolu, která je tvořena mělkou napouštěcí vanou, je v určitých pravidelných intervalech napuštěna živným roztokem a po několika minutách zase vypuštěna. Rostliny jsou buď v jednotlivých květináčích, nebo je pěstebním médiem vyplněna celá vana