Epifity

Epifytické rostliny rostou na povrchu jiných rostlin bez toho, aby na nich parazitovaly. S epifyty z kategorie vyšších rostlin se můžeme v přírodě setkat nejčastěji na větvích stromů. Jako epifyty se však označují také mnohé epifytické bakterie, houby, řasy, mechy, kapraďorosty či lišejníky.