Fenotyp

Soubor všech definovatelných charakteristik (znaků) jedince.