Fotorespirace

Světelné dýchání rostlin. Rostlina přijímá kyslík a produkuje oxid uhličitý za přítomnosti světelného záření.