Výprodej je tu! Nejnižší ceny výbojek, stanů, ventilátorů, hnojiv a dalších produktů. Nabídka ZDE

Fotosyntéza

Biochemický proces charakterizující zelené části rostlin, při kterém se mění přijatá energie slunečního záření na energii chemických vazeb. Fotosyntéza má zcela zásadní význam pro život na Zemi. Rostlina využívá světelnou energii k tvorbě energeticky bohatých organických sloučenin, jako jsou zejména sacharidy, a to z jednoduchých anorganických látek - vody a oxidu uhličitého. 

Fotosyntéza je pro rostliny natolik významný proces, že zároveň představuje i důvod, proč se při pěstování v indoor prostředí neobejdete bez kvalitního zdroje umělého osvětlení.