Genotyp

Souhrnné označení pro veškerou genetickou charakteristiku konkrétního jedince.