Inertní média

Inertní = nereagující. Inertní média neboli inertní substráty neobsahují žádné živiny a největší uplatnění nacházejí v čistých pěstebních metodách, zejména pak v hydroponickém pěstování (viz. pojem hydroponie).