Ion

Ionty jsou kladně (kationty) nebo záporně (anionty) nabité částice atomární velikosti.

Označují se značkou prvku s velikostí náboje. Například: K+, Na+, Mg2+, Ca2+ (kationty) nebo F−, NO3− (anionty).