Ionizátor

Zařízení sloužící k obohacování vzduchu o záporné ionty. V důsledku jeho aktivity dochází k neutralizaci zápachu i celkovému zlepšení vlastností vzduchu pro zdraví lidí i rostlin.