Screen of Green, ScrOG

Technika využívající mřížku z pletiva k udržení stejné vzdálenosti všech vrcholků rostlin od lampy.