Sea of Green, SoG

Pěstební metoda založená na principu růstu velkého množství malých rostlin prakticky bez vegetační fáze.