Triakontanol

Přírodní stimulant růstu mnoha druhů rostlin, typicky například růží. Z chemického hlediska se jedná o mastný alkohol, který podporuje mnohé biochemické reakce úzce spojené s rostlinným vývojem.