Udržovací roztok

Udržovací roztok označujeme zkratkou KCl. Udržuje sondu měřičů „mokrou“, čímž zajišťuje její dlouhou životnost a zvyšuje přesnost i rychlost měření. Každé „vyschnutí“ sondy sníží její životnost a trvá déle, než se „namočí“ a opět je schopna správného měření. Žádná sonda nemá tyto přechody ráda a důrazně se proto doporučuje využívat KCL roztok tak, aby sonda po prvním použití již nikdy nevyschla.