Závlahová/zavlažovací jehla

Plastová jehla s otvorem pro uchycení kapiláry (viz. pojem kapilára).

Zapichuje se přímo do substrátu nebo rockwoolu. Živiny z kapiláry stékají po závlahové jehle do pěstebního média.