Chloroplast

Zelená buněčná organela a místo, kde probíhá fotosyntéza (viz. pojem Fotosyntéza).