Floém

Lýko neboli leptom. Jedná se o důležitou součást cévních svazků (viz. pojem cévní svazek). Floém umožňuje v rostlinném těle zejména transport rozpustných organických látek, jako jsou zejména cukry, vytvořených během fotosyntézy (viz. pojem fotosyntéza).