Fotoperioda

Délka doby denního světla za 24 hodin. Po tento čas je rostlina schopna fotosyntetické aktivity (viz. pojem Fotosyntéza).

Rozlišujeme:

  • rostliny krátkodenní: kvetení vyvoláno krátkou nebo zkracující se délkou dne, v přírodě např. rostliny subtropického a tropického pásma.
  • rostliny dlouhodenní: kvetení vyvoláno při dlouhém nebo prodlužujícím se denním světel, v přírodě např. rostliny mírného pásma.